Welkom bij Evolvecoaching!

Ik wil je graag coachen op het gebied van onderstaande thema’s:

• vinden van zingeving en passie in je leven
• burn-out klachten en/of preventie van burn-out
• meer in contact komen met je gevoel
• verbetering van communicatievaardigheden
• stress verminderen
• relationele problemen
• conflicthantering
• verbetering zelfvertrouwen, verminderen van faalangst
• zorgen voor meer balans en vitaliteit
• bewuster leven in het hier en nu
• maken van keuzes

Ik streef ernaar om een goede coachrelatie op te bouwen, waarbij een gevoel van wederzijds vertrouwen van essentieel belang is om samen te kunnen werken om jouw doelen te realiseren. Dat wil niet zeggen dat ik je adviezen zal geven en oplossingen zal voorschotelen, of dat we het altijd eens zullen zijn. Ik zal je regelmatig een spiegel voorhouden en dat kan soms best confronterend zijn, maar het helpt om inzicht te krijgen in (meestal vastgeroeste) patronen. Dit inzicht geeft je de kans om deze patronen te doorbreken en andere (meer bevredigende) keuzes te maken!

Dat klinkt simpel en dat is het in feite ook, maar het gaat uiteraard niet vanzelf. Tijdens de coachsessies, maar ook thuis zul je zelf aan de slag moeten met huiswerkopdrachten. Je hoeft het echter niet alleen te doen, ik begeleid je bij elke stap door je te motiveren, je kritische vragen te stellen, je te stimuleren, je te testen, je te confronteren en elke vooruitgang met je te vieren.

Problemen in het leven zijn uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.
Soms daagt het leven je uit voor iets waar je zelf nog niet voor zou kiezen.
Wees jezelf, het leven is te kort om iemand anders te zijn.
(A. Kanters)